Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana 43. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Održana 43. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

12.07.2017.

Copy of IMG 2412

 

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 12.07.2017.godine 43. redovnu sjednicu na kojoj se našlo 12 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajaja Zapisnika sa 42.redovne sjednice Upravni odbor je razmatrao Finansijski izvještaj Udruženja poslodavaca za 6 mjeseci 2017.godine, te pregled uplata članarina po firmama za 6 mjeseci 2017.godine.

U nastavku sjednice Upravni odbor je primio k znanju informaciju o aktivnostima između dvije sjednice koje su bile mnogobrojne, počevši od nekoliko sastanaka u Sarajevu, od aktivnosti u Biznis centru, ILO projektu u kojem Udruženje poslodavaca učestvuje sa svojim projektom „Izrada promotivnog filma o privrednim subjektima BPK Goražde“, te od drugim aktuelanim temama kako u Biznis centru tako i šire.

Upravni odbor je pokrenuo inicijativu za izmjenu 3 kantonalna zakona i to: Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde, Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde i Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Goražde.

Naime, kada je u pitanju Zakon  o komunalnim taksama BPK Goražde dat je prijedlog da se formira radna grupa za izradu izmjene Zakona, odnosno tarifnog broja 1 u kome su grupisane djelatnosti i iznosi.

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde smatra da se trebaju odrediti kriteriji i određeni parametri koji bi bili polazna osnova za izračunavanje visine komunalne takse.

Kao kriterije Upravni odbor predlaže da se uzme broj radnika, površina koju zauzima poslovni subjekt, te veličina istaknute firme.

Upravni odbor smatra da je neprihvatljivo po sadašnjem zakonu grupisanje određenih djelatnosti koji ne ostvaruju ni približno isti profit, a posebno izdvajamo u prvoj grupi distribuciju nafte sa oblastima telekomunikacija, bankarstva i igara na sreću.

Kada je u pitanju Zakon  o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Goražde dat je prijedlog za ukidanje obaveze plačanja benzinskih pumpi i zemljišta upotrebljeno za benzinsku pumpu ili smanjenje prema prijedlogu za izmjenu pomenutog Zakona koji će Udruženje poslodavaca dostaviti resornom ministarstvu.

Kada je u pitanju Zakon o komunalnim djelatnostima BPK Goražde Upravni odbor smatra da se trebaju u članu 32.Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde smanjiti koeficijenti namjene za proizvodne i poslovne objekte sa 1 na 0.5 odnosno sa 2 na 1, te se na taj način obračunavati manji iznosi poslodavcima što bi u konačnici olakšalo njihovo poslovanje.

Upravni odbor smatra i da je opći bod od 0,07 prvenstveno za grad Goražde veliki te i u tom pravcu treba ići na smanjenje kada ga gradsko vijeće bude donosilo.

Upravni odbor je u nastavku sjednice razmatrao program rada Vlade BPK Goražde za 2017.godinu.

Donesen je zaključak da su aktivnosti Vlade BPK Goražde u 2017.godini koje Udruženje poslodavaca BPK Goražde izdvaja je vezano za unapređenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde u kojem je Udruženje poslodavaca socijalni partner i traži od Vlade BPK Goražde da se što prije krene sa realizacijom te aktivnosti.

Druga aktivnost koju je Upravni odbor izdvojio jeste analiza parafiskalnih nameta u kojoj želimo da zajedno učestvujemo, iako je Udruženje poslodavaca BPK Goražde radilo određenu Analizu opterećenja privrede na području BPK Goražde.

Upravni odbor podržava  donošenje Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Goražde koji će omogućiti privrednicima da im se vrati određeni iznos finansijskih sredstava od poreza na dobit po novom Zakonu o porezu na dobit FBiH.

Udruženje poslodavaca BPK Goražde također podržava uspostavu revolving fonda za podsticanje rada privrednih subjekata, uspostavljanje baze podataka za investitiore-portal za investicijske projekte  na području BPK Goražde, promociju privrede BPK Goražde na sajmovima u BiH i inostranstvu, uspostavljanje info-pultova za registraciju preduzeća, izmjene zakonodavnog okvira za smanjenje parfiskalnih nameta, donošenje Zakona o turizmu, Zakona o poticaju izvoza, održavanje tematske sjednice  o sivoj ekonomiji

Udruženje poslodavaca BPK Goražde stoji na raspolaganju Vladi BPK Goražde u realizaciji pomenutih aktivnosti koji idu u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta, rasterećenja privrede i boljih uslova privređivanja za privredne subjekte sa područja BPK Goražde.

 

Razgovarano je i o drugim problemima koji se tiču poslodavaca, te o konkretnim koracima u narednom periodu za poboljšanje poslovnog ambijenta.

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 92