Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana 44. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Održana 44. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

02.11.2017.

sastanak uo 2.11.17

 

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 02.11.2017.godine 44. redovnu sjednicu na kojoj se našlo 10 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajaja Zapisnika sa 43.redovne sjednice Upravni odbor je razmatrao Finansijski izvještaj Udruženja poslodavaca za 10 mjeseci 2017.godine, te pregled uplata članarina po firmama za 10mjeseci 2017.godine.

U nastavku sjednice Upravni odbor je primio k znanju informaciju o aktivnostima između dvije sjednice koje su bile mnogobrojne, posjeta međunarodnom sajmu u Celju, od aktivnosti u Biznis centru, ILO projektu u kojem Udruženje poslodavaca učestvuje sa svojim projektom „Izrada promotivnog filma o privrednim subjektima BPK Goražde“, te od drugim aktuelanim temama kako u Biznis centru tako i šire.

Upravni odbor je razmatrao nekoliko vrlo važnih nacrta Zakona, kao i inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona.

Upravni odbor je razmatrao Nacrt Zakona o porezu na dohodak, Nacrt Zakona o doprinosima i Inicijativu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBIH koji su upućeni Parlamentu FBIH .Predmetni zakoni su utvrđeni u Parlamentu FBIH i poslati u javne rasprave do 01.01.2018.godine.

Upravni odbor je prevashodno razmatrao amandmane koje je sačinilo Udruženje poslodavaca FBIH te stoga podržao amandmane i uputio Parlamentu FBIH, skrenuvši pažnju kako ovi zakoni niti drugi zakoni nisu u skladu sa reformskom agendom i nedovode  do rasterećenja privrede, te da neobezbjeđuju rasterećenje poslodavaca, nisu neutralni, već dovode do blagog povećanja.

Kada je u pitanju Inicijativa Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBIH potrebno je smanjiti stopu poreza na dobit i definisati poreske olakšice, jer ukidanje olakšica ima višestruko negativne i nenadoknadljive posljedice na ukupnu privredu Federacije Bosne i Hercegovine

Upravni odbor nije imao primjedbi na nacrt Zakona o mirnom riješavanju radnih sporova FBIH.

Upravni odbor u nastavku sjednice razmatrao je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Goražde.

Zaključeno je da bi ovaj Zakon trebalo tretirati na drugačiji način, te voditi računa oko oporezivanja određenih djelatnosti i određivanju njihovih  iznosa pri tome stavljajući ih u drugačiji položaj kao što je to slučaj sa benzinskim pumpama i slično.

Upravni odbor smatra da bi ovaj Zakon trebao biti predmet budućih sastanaka predstavnika Vlasti i predstavnika Udruženja poslodavaca BPK Goražde kako bi se došlo do najboljeg riješenja i za Vlast i za poslodavce.

Upravni odbor je usvojio Razvojnu strategiju Udruženja poslodavaca BPK Goražde koja bi kao dokument trebala biti putokaz za razvijanje Udruženja poslodavaca BPK Goražde u narednom periodu.

Na kraju sjednice Upravni odbor upoznao se sa javnim pozivom koji je objavila BBI banka u saradnji sa Vladom BPK Goražde sa kamatnom stopom od 1,89% uključujući regresiranje kamate od 2% od strane Vlade BPK Goražde. BBI banka je stavila na rasplaganje 18.900.000,00 KM sredstava za ove namjene.

Upravni odbor smatra da su ova sredstva povoljna i da se trebaju poslodavci prijaviti na ovaj javni poziv, te da im Udruženje poslodavaca treba biti tehnička podrška.

Razgovarano je i o drugim problemima koji se tiču poslodavaca, te o konkretnim koracima u narednom periodu za poboljšanje poslovnog ambijenta.

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17