Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Vlada FBiH usvojila informaciju o Registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH
Vlada FBiH usvojila informaciju o Registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH PDF Ispis E-mail

 

 

Vlada FBiH je na 130.redovnoj sjednici održanoj 24.11.2017.godine usvojila informaciju o Registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH s s pregledom daljnjih aktivnosti sa aspekta propisivanja jasnih načela za uvođenje, mijenjanje, eliminaciju i smanjenje pojedinih pristojbi i naknada. Također je usvojila i interaktivni Registar pristojbi i naknada koje pravne i fizičke osobe uplaćuju u FBiH sa Uputom za korištenje Registra, koji je izrađen na temelju Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Federacije BiH.

Federalno ministarstvo financija će, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR), redovito ažurirati Registar na temelju obrazaca koji popunjavaju i dostavljaju predlagači propisa, odnosno obrađivači akata. Ovaj registar će biti objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija.

U narednom razdoblju će, uz tehničku podršku USAID FAR-a, Registar pristojbi i naknada biti preveden u web aplikaciju koja bi pojednostavila njegovo korištenje. Cilj cjelokupnog projekta je smanjenje broja parafiskalnih davanja u FBiH i poboljšanje poslovnog okruženja, a u skladu s dokumentima Vlade Federacije BiH “Koncept ekonomskog razvoja 2014. - 2018.” i “Ekonomski rast i zapošljavanje” i Programom rada Vlade za mandatni period 2015. - 2018. i podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora.

Sam Registar je klasificiran po vrstama, zakonodavnom okviru, obvezniku uplate, pripadnosti, subjektima koji ih prikupljaju, obzirom na brojna tijela koja ih uvode i naplaćuju na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou (ministarstva, agencije, zavodi, javna preduzeća i ostali budžetski korisnici).

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 21