Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana dvanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Održana dvanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

12.4.2018.

SKUPŠTINA 12.4.18-1

 

Danas je održana dvanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde na kojoj se našlo 8 tačaka dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde gosp. Avdo Kuljuh na početku Skupštine pozdravio je sve prisutne i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja dnevnog reda pristupilo se izboru verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Druga tačka dnevnog reda se odnosila na obraćanje Skupštini gostiju.

 Skupštini se prvo obratio Premijer BPK Goražde Emir Oković koji je na početku svog govora kazao kako smo prije početka Skupštine potpisali Anex na Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde čija uloga bi značajno trebala biti unaprijeđena, jer su se stvorile pretpostavke za jačanje kapaciteta Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde.

Premijer je u svom obračanju govorio o investicijama koje su se dešavale u proteklom periodu, te govorio o donošenju Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja kojim bi bilo predviđeno da se dobit koju ostvare privredni subjekti bila vraćena privredi i ostavljena mogućnost da se ponovo reinvestira u nove proizvodne pogone čime se stvaraju pretpstavke za nova zapošljavanja.

Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo koja je kazala da Udruženje poslodavaca i Služba za zapošljavanje imaju potpisan Sporazum o saradnji koji dobro funkcioniše, te ga u narednom periodu treba unapređivati. Kazala je također da se nezaposlenost u proteklom periodu smanjila za 6%, a povećala zaposlenost za 4%.

Skupštini se obratio i rektor univerziteta u Goražde Sead Avdić koji je kazao da su obrazovni sistem i privreda usko povezani i da treba pratiti jedno drugo.

 

SKUPŠTINA 12.4.18-2

Nakon obraćanja gostiju  usvojen je Zapisnik sa 11.Izvještajno-izborne Skupštine.

Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stručne službe i delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde.

Izvješaj o radu Upravnog odbora podnijela je predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Šejla Bojadžija koja je konstatovala da je Upravni odbor konstatno na svojim sjednicama razmatrao problematiku poslodavaca, Zakone koji su bili aktuelni u tom vremenu.

Izvješaj o radu Nadzornog oodbora je podnio član  Nadzornog odbora Haris Ražanica koji je konstatovao da je Nadzorni odbor izvršio kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja, godišnjeg obračuna, raspolaganje sredstvima Udruženja poslodavaca i tom prilikom nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Izvješaj o radu tehničke službe podnio je sekretar Adnan Bukva koji je konstatovao da je bilo mnogo aktivnosti tokom 2017.godine, a posebno je istakao aktivnosti koje su se dešavale u novosagrađenom objektu “Biznis centra” u sklopu projekta “Zona unapređenog poslovanja”.

Pomenuo je također prisustvovanje na velikom broju javnih rasprava o zakonima koji se tiču poslodavaca, sajmovima, seminarima, okruglim stolovima i drugim sličnim događajima.

Kazao je kako je uključen u ILO projekat u kojem je predviđeno izrada promotivnog filma o privrednim subjektima BPK Goražde.

Naglasio je također usluge koje je pružao prema članicama a to su redovno obaviještavanje o svim javnim pozivima, pomaganje oko pisanja projektnih prijedloga, te sve druge vrste usluga koje su zatražene od članica Udruženja poslodavaca.

SKUPŠTINA 12.4.18-3

Izvještaj o radu delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću podnio je sekretar Udruženja poslodavaca, te je kazao da postoji trenutno određeni zastoj u radu Vijeća, ali da su se današnjim potpisivanjem aneksa stvorili uslovi za bolji rad Vijeća, te se u narednom periodu očekuje intenzivniji rad.

Nakon stavljanja na glasanje Izvještaja o radu organa u Udruženju poslodavaca svi izvještaji pojedinačno jednoglasno su usvojeni.

Peta tačka dnevnog reda se odnosila na Program rada Udruženja poslodavaca za 2018.godinu.

Naglašeno je da će osnovne aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2018. godini biti usmjerene na praćenje poslovanja i pružanje pomoći članicama u riješavanju ukupne problematike u oblasti radno-pravnih odnosa, poreske politike, rasterećenja privrede, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, edukacije poslodavaca, promocija privrednog potencijala BPK Goražde i drugih oblasti, a prema zahtjevima i potrebama poslodavaca za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, uvažavajući sve specifičnosti i djelatnosti iz kojih su zastupljeni poslodavci, njihov strateški značaj i složenost problema u tim dijelatnostima.

Posebno je naglašen projekat: “Izrada promotivnog filma o privrednim subjektima” koji će se realizovati u sklopu ILO projekta, te projekti edukacije poslodavaca o svim bitnim pitanjiima u skladu sa finansijkim mogućnostima Udruženja.

Finansijski plan za 2018.godinu je jednoglasno usvojen, kao i završni račun.

SKUPŠTINA 12.4.18-4

 

Do kraja sjednice Skupštine članovi Skupštine dotakli su se problema u privredi prevelikih opterećenja parafiskalnim nametima, problemu objave Javnih poziva od Federalnog zavoda za zapošljavanje, problema plačanja trudničkog za žene porodilje, nemogućnost pronalaska kvalifikovanih radnika za određene djelatnosti kao što su ugostiteljstvo i slično.

Također, članovi Skupštine su iskazali veliki problem polaganja određenih ispita kao što su protivpožarni i zdravstveni ispit, te obavezu vršenja deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 50