Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana 47. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Održana 47. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

18.7.2018.

18.7.18

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 18.07.2018.godine 47. redovnu sjednicu, osmu u novom sazivu  na kojoj se našlo 14 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajaja Zapisnika sa 46.redovne sjednice Upravnog odbora i realizacije odluka i zaključaka sa predhodne sjednice Upravni odbor je razmatrao informaciju o akivnostima između dvije sjednice.

Upravni odbor je razmatrao Nacrt Pravilnika o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata, te na isti nije imao primjedbi.

Upravni odbor smatra da će organizovanje i izvođenje praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata doprinjeti unapređenju obrazovnog sistema u kojem se uvodi praktični dio obuke učenika, usklađivanje nastavnih planova i programa praktičnoj obuci, i na taj način direktno će doprinjeti obuci učenika u poslovnim subjektima i tim putem osposobiti ih za tržište rada, a sa druge strane direktno i kod poslodavca kod kojeg će biti vršena praktična obuka.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmatrao zahtjev Vlade BPK Goražde o kandidovanju u Privredni savjet BPK Goražde, te zaključio da treba poslati članovima da iskažu potrebu kandidovanja u ovu tijelo koje će formirati Vlada BPK Goražde, a koje treba da doprinese koordinaciji i aktivnosti Vlasti  i privrede i poboljšanju ukupnih privrednih kretanja u BPK Goražde.

Upravni odbor je također razmatrao zahtjev Privredne komore FBIH o kandidovanju predstavnika privrednih subjekata BPK Goražde u Skupštinu Privredne komore FBIH, te je zaključeno da se dostavi upit privrednim subjektima da dostave kandidate.

Razmatrana je inicijativa o promjenama na  evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde od marta do juna 2018.godine, te konstatovano da je zabilježen pozitivan trend prijavljenih i odjavljenih na evidenciju Službe za zapošljavanje BPK Goražde od 277 osoba u posmatranom periodu, te smatra da je ovo dobar pokazatelj promjena na evidenciji nezaposlenih osoba.

Upravni odbor je razmatrao  inicijativu firme “Lepenica company” d.o.o. o neradnoj nedelji u trgovinama a radi rasterećenja radne snage i po sve češćim nalazima inspekcijskih organa, te dao podršku privrednim subjektima iz oblasti trgovine da iznađu najbolje riješenje.

Upravni odbor sugeriše da se privredni subjekti iz oblasti trgovine dogovore između sebe, te da se obrate nadležnom ministarstvu za privredu BPK Goražde, koje bi iznašlo zakonsko riješenje za gore navedenu inicijativu ukoliko bude postojao dogovor između svih trgovinskih radnji u BPK Goražde.

Razmatrana je informacija o dodjeljenim priznanjima privrednim subjektima po ostvarenoj dobiti u 2017.godini, te Upravni odbor smatra da je ova aktivnost koja se provodila zajedno sa Vladom BPK Goražde pod nazivom “Veče uspješnih poslovnih priča”, od izuzetnog značaja jer je to prilika da se oda javno priznanje lokalnim privrednicima i privrednim subjektima na njihovom doprinosu privrednom i ekonomskom razvoju ovog kantona.

Upravni odbor smatra da ovu aktivnost treba nastaviti i slijedećih godina kako bi se zadržao kontinuitet u davanju priznanja privrednim subjektima.

Do kraja sjednice Upravni odbor je razmatrao problematiku rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, te utvrdio Program rada Vijeća za 2018.godinu kojeg će uputiti Ministarstvu za privredu BPK Goražde i koji može biti kao polazna osnova za izradu konačnog Programa rada Vijeća.

Na kraju sjednice, Upravni odbor je razmatrao informaciju o realizovanom finansiranju za klijente iz linije BBI banke i subvenciji profitne marže od Vlade BPK Goražde, te smatra pozitivnim pomakom u iznalaženju jeftinijih kreditnih sredstava privrednim subjektima sa područja BPK Goražde, kojima je omogućeno da nabave određene mašine, opremu, vozila, prošire proizvodno-prodajne kapacitete i objekte,  i na taj način omogućeno im da prošire obim poslovanja, što u konačnici rezultira povećanjem prihoda i stvaranje pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta i punjenje Budžeta i vanbudžetskih fondova.

Do sada ukupno 16 privrednih subjekata sa područja BPK Goražde su odbrena ova povoljna kreditna sredstva.

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 23