Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održano predavanje makroekonomskog analitčara Faruka Hadžića na temu „“Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na poslovni ambijent u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde”.
Održano predavanje makroekonomskog analitčara Faruka Hadžića na temu „“Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na poslovni ambijent u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde”. PDF Ispis E-mail

29.11.2018.

faruk hadžić 3

U organizaciji Udruženja poslodavaca BPK Goražde danas je održano predavanje makroekonomskog analitčara Faruka Hadžića na temu „“Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na poslovni ambijent u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde”.

Na predavanjima se govorilo o potrebi rasterećenja privrede, te uticaju na privredu i stvaranju pretpostavki za nova investiciona ulaganja i nova zapošljavanja, te šta se očekuje od nove vlasti da učini na tom planu.

U svojim predavanjima Faruk Hadžić je prezentovao analize o prikupljenim akcizama na gorivo, duhan, putarine i druge proizvode naglašavajući porazne činjenice da od tih ogromnih iznosa nije ništa uloženo u cestogradnju i zdravstvo, što je zakonski obavezujuće.

faruk hadžić 1

Prezentujući svoju knjgu: “Nova ekonomska politika” u kojoj je predložio smanjenje stope doprinosa na 25% i ukidanje poreza na dohodak za primanja do 1000 KM, naglasio je da bi imalo dugoročno pozitivne efekte na pokretanje ekonomije u BIH.

Faruk Hadžić je prezentovao knjigu “Registar parafiskalnih nameta” u kojoj je sadržano 3400 parafiskalnih nameta na svim nivoima počevši od općina do Države, te su se svi prisutni složili sa konstatacijom da se mora ići u smanjenje neproduktivnih taksi, kako bi se rasteretila privreda.

Posebno se govorilo o komunalnoj taksi na istaknutu firmu koja je nepovoljna za poslodavce, uz konstataciju prisutnih da se ovaj namet poistovjećuje sa reklamom, što je potpuno pogrešno, te da se u narednom periodu treba pokenuti inicijativa za smanjenjem ovog nameta.

faruk hadžič 5

 

General zaključak je bio da privrednici moraju biti jači u nastojanjima za smanjenje nameta, te više posjećivati javne rasprave o zakonima bitnim za poslodavce.

Na predavanjima se posebno govorilo o Zakonu o porezu na dobit koji je donesen 2016.godine i koji je ukinuo povlastice za poslodavce, koji su izvozili preko 30% svojih proizvoda i usluga, uz generalana zaključak prisutnih, da se mora pokrenuti inicijativa za vračanje ovih povlastica.

Na predavanjima se govorilo i o Zakonu o radu i o prijedlozima za unapređenje u ovoj oblasti. Konstatovano je da novi Zakon o radu ima manjkavosti u odnosu na stari Zakon o radu, te se trebaju voditi razgovori sa nadležnim organima o uređenje i ove oblasti.

faruk hadžić 4

faruk hadžić 2

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 43