Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana zajednička sjednica Upravnih odbora Udruženja poslodavaca, Privredne i Obrtničke komore BPK Goražde
Održana zajednička sjednica Upravnih odbora Udruženja poslodavaca, Privredne i Obrtničke komore BPK Goražde PDF Ispis E-mail

16.05.2019.

z.s 2

Danas je u „Biznis centru Goražde“ održan zajednički sastanak Upravnih odbora Udruženja poslodavaca, Privredne i Obrtničke komore BPK Goražde na temu: „Privredni ambijent kao osnova za privlačenje domaćih i stranih investicija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

Pored članova Upravnih odbora i predsjednika Skupština ovih organizacija sastanku su prisustvovali i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Edita Velić, predstavnik Grada Goražda Armin Čavrk, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo, te predstavnik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde Mensur Sudić.

z.s 4

Nakon opširne prezentacije koju su prezentovali predstavnici triju organizacija o stanju u privredi i obrtu i vođenja diskusije o ovoj temi doneseni su zajednički zaključci koji će biti dostavljeni nadležnim institucijama koji bi trebali realizovati ove zaključke u što kraćem roku, a u cilju implementacije istih u poboljšanju poslovnog ambijenta i stvaranju boljih uslova za privređivanje privrednika i obrtnika na području BPK Goražde.

Zaključci:

 

  1. Izvršiti reformu Javne uprave na području BPK Goražde sa ciljem spriječavanja rasta broja zaposlenih u ovom sektoru
  2. Donjeti Programe rada Skupštine i Vlade BPK Goražde koji bi u prioritetu imali za cilj imali zaustavljanje ili odlazak radno sposobnog stanovništva sa ovog područja u druge dijelove FBIH i van Države
  3. Povečane prihode u Budžetu BPK Goražde po osnovu poreza na dobit utrošiti isključivo u izgradnju ili poboljšanje privredne infrastrukture kroz izgradnju novih industrijskih zona na području Grada Goražda i općina u njegovom sastavu u cilju privlačenja i povečanja novih domaćih i stranih investicija koji bi obezbjedili povećanje privredne aktivnosti i broja zaposlenih radnika u realnom sektoru te povečanje standarda radnika i njihovih porodica
  4. Uporno inicirati i tražiti od kantonalnih nivoa vlasti da se porezi i doprinosi, odnosno fiskalna i parafiskalna opterećenja privrede koja su među najvećim u Evropi (72%) i koja opterećuju i guše privrednu aktivnost hitno smanje, te da se kroz ovu aktivnost povećaju plaće radnika u realnom sektoru i doprinese novom zapošljavanju i eliminaciji rada na crno a čime bi se spriječilo i eventualno ugrožavanje izvan Budžetskih fondova (Fond PIO i ZZO)

 

- Pod hitno donošenje Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Goražde, čijim donošenjem bi se vratio dio uplačenog poreza na dobit privredi, koji su uplatili privredni subjeti sa područja BPK Goražde, te se na taj način osigurao daljnji razvoj privrede sa područja BPK Goražde i omogučilo novo investiranje i otvaranje novih radnih mjesta.

-Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde u kojem Udruženje poslodavaca već duže vrijeme traži ili smanjenje ili ukidanje parafiskalnog nameta „općekorisne funkcije šuma“

-Donošenje potpuno novog tarifnog broja 1. u Zakonu o komunalnim taksama BPK Goražde, u kojem bi se odredio već broj parametara prilikom određivanja visine komunalne takse na istaknutu firmu (ukupan prihod, broj radnika, veličina reklame, lokacija firme i dr.,), a ne samo djelatnost u postojećem zakonu

-Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Goražde u kojem Udruženje poslodavaca duže vrijeme traži drugačije regulisanje obveznika plačanja poreza na imovinu, a ne samo pojedine djelatnosti za koje smatramo neopravdanim, posebno benzinske pumpe, za koje nemislimo da spadaju pod luksuz, kako se objašnjava.

-Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde u kojem tražimo smanjenje plačanja komunalne naknade za privredu

Donošenje Zakona o turizmu BPK Goražde koji bi regulisao ovu oblast, ali bez uvođenja obaveze plačanja članarine turističkim zajednicama kako je to bilo do sada i regulisano federalnim zakonom, jer je to bio veliki namet na privredu

-Zajedničko lobiranje za donošenjem Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit FBIH, u kojem bi se vratila privilegija oslobađanja plačanja poreza na dobit firmama koje su u godini u kojoj se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarile preko 30% od ukupno ostvarenih prihoda

-Zajedničko lobiranje na što brže donošenje novog Zakona o doprinosima FBIH, kojim bi se smanjila stopa doprinosa za poslodavce i time ih rasteretilo visoke stope doprinosa

-Zajedničko lobiranje na što brže donošenje novog Zakona o porezu na dohodak i boljem regulisanju ove oblasti

-Zajedničko lobiranje za izmjenu Zakona o PDV-u, koji bi izmjenio nepovoljan propis za poslodavce, tj.plačanje pdv-a do 10-og u mjesecu a ne po naplati potraživanja kako i zahtjevamo

-Zajedničko lobiranje da se na osnovu Zakona o akcizama više ulaže u cestovnu infrastrukturu na području BPK Goražde

-Zajedničko lobiranje za izmjenama zakona na svim nivoima koji regulišu oblast administrativnih i sudskih taksi

-Zajedničko lobiranje na smanjenju notarskih usluga

-Zajedničko lobiranje za dobijanje većeg iznosa sredstava za podsticaj privredi i obrtu iz federalnih ministarstava (Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBIH, Ministarstvo enegije, rudarstva i industrije FBIH, Ministarstvo okoliša i turizma FBIH, Federalnog ministarstva poljoprivrede i dr.

5.   Uspostaviti efikasan sistem podsticaja posebno u oblasti novog zapošljavanja u privredi ;

6. Ove zaključke dostaviti Političkim partijama koje participraju u zakonodavnoj vlasti Bosansko-popdrinjskog kantona Goražde , Predsjedavajućoj , zamjenicima Predsjedavajuće Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Poslanicima i delegatima u oba Doma federalnog parlamenta   sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , Gradonačelniku Grada Goražda i Načelnicima Općina Foča i Pale u Federaciji BiH.

z.s 5

z.s. 7

z.s. 3

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 26