Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Tri miliona eura za mikro, mala i srednja poduzeća u BiH
Tri miliona eura za mikro, mala i srednja poduzeća u BiH PDF Ispis E-mail

02.07.2019.

Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) i poduzetnici u BiH od danas mogu imati koristi od bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dostavljanje prijedloga projekataza partnerstva u oblasti izvozno orijentisanih sektora, zahvaljujući EU4Business projektu.

Ukupno tri miliona eura bit će dostupno za projkete koji razvijaju inovativnost, saradnju, digitalizaciju i poslovno okruženje, rečeno je danas u Sarajevu prilikom predstavljanja ovog poziva.

Šef Sekcije Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH Nicolas Bizel kazao je da se radi o četvrtom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata, te podsjetio da su ranije objavljeni pozivi koji su se odnosili na poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj, sektor turizma i sektor poduzetništva.

"Bosna i Hercegovina kaska za državama regiona kada je riječ o izvozu i prisustvu na vanjskim tržištima, odnosno integraciji BiH u međunarodne lance vrijednosti. Iako mala i srednja preduzeća preovladavaju u bh. ekonomiji i čine ukupno 90 posto od ukupnog broja preduzeća, njihova zastupljenost u izvozu je niska, pa i dalje u izvozu dominiraju veća poduzeća", kazao je Bizel.

Bosna i Hercegovina bi, kako je naglasio, trebala raditi na povećanju izvoza proizvoda sa visokom dodanom vrijednošću, ali i na digitalizaciji poduzeća koja nije dovoljno razvijena, kao i na razvijanju inovacija i praćenju najnovijih tehnologija.

Projektni menadžer EU4Business projekta (GIZ) Nils Wetzel naglasio je značaj razvoja izvoznih sektora za rast zapošljavanja.

"EU4Business projekt podržava inovacije u izvozno orjentiranim poduzećima, a koje su ključne za razvoj proizvoda sa visokom dodanom vrijednošću. Očekujemo da će projekt doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, povećanju izvoza, te stvaranju novih usluga poslovnog razvoja", naveo je Wetzel.

Projektne ideje koje će biti podržane ovim pozivom odnose se na metaloprerađivačku i mašinsku industriju, drvopreradu, te informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Mikro, mala i srednja poduzeća registrirana u sektorima plastike i elektroindustrije također se mogu prijaviti na ovaj poziv ukoliko implementiraju projekte  u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji.    

Kandidati mogu biti partnerstva između najmanje tri partnera od kojih je najmanje jedan partner predstavnik privatnog sektora, a iznos bespovratnih sredstava po projektu je od 100.000 do 300.000 eura. 

Vrijeme trajanja poziva je od 2. jula do 30. augusta ove godine.  

Projekat EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Inače, ukupna vrijednost projekta je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura).

Projekt zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

 

                                                                            

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA

ZA PARTNERSTVA U OBLASTI IZVOZNO-ORIJENTISANIH SEKTORA

Svrha ovog poziva je da se poboljša konkurentnost izvozno-orijentisanih sektora u BiH. Stoga je 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupno za izvozna partnerstva u okviru EU4Business projekta. Ova sredstva će podržati projekte kojima se podstiču:

 • Inovacije: sposobnost dodavanja vrijednosti proizvodima/uslugama putem novih pristupa
 • Saradnja: zajednički napori sektorskih aktera unutar poslovnih mreža, klastera, i sl.
 • Digitalizacija: korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Poslovno okruženje: dostupnost usluga za razvoj poslovanja koje se bave prethodno navedenim temama (inovacije, saradnja, digitalizacija)

Krajnji korisnici bit će mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) i poduzetnici. Rezultati provedenih projekata će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza kod podržanih MMSP-a, novim uslugama poslovnog razvoja te njihovom upotrebom od strane krajnjih korisnika, kao i uklonjenim preprekama za inovacije i rast.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

 • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
 • Drvoprerada
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

MMSP-ovi regitrovani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. IKT je prihvatljiv kao međusektorski element u okviru ovog poziva (u kombinaciji sa jednim od ciljanih proizvodnih sektora).

Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija Bosne i Hercegovine.

Informativne sesije će se održati u skladu sa slijedećim planom:

 • Zenica, Hotel Zenica, 09.07.2019. godine, u 11:00
 • Doboj, Hotel Park, 11.07.2019. godine, u 11:00
 • Brčko distrikt BiH, Hotel Jelena, 12.07.2019. godine, u 11:00
 • Prijedor, Hotel Prijedor, 16.07.2019. godine, u 11:00
 • Široki Brijeg, Hotel Park, 19.07.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresirane strane su pozvane da prisustvuju informativnim sesijama.

Sve kvalificirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do petka, 30.08.2019. godine do 16:00Prijedlozi projekata u vezi sa ovim pozivom će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa web stranice: www.eu4business.ba

EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Za više informacija o EU4Business projektu i Javnom pozivu za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora posjetite web stranicu www.eu4business.ba.

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 11