Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Od 1. oktobra kreće realizacija mjere “Tražim poslodavca 2020” PDF Ispis E-mail

24.09.2020.

Federalni zavod za zapošljavanje će 1. oktobra 2020. godine na svom web portalu u meniju Aktuelni projekti objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja – mjera “Tražim poslodavca 2020”.

Mjera  podrazumijeva  sufinansiranje  zapošljavanja  osoba,  prijavljenih  na  evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana otvaranja javnog poziva za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci ili 12 mjeseci.

Više...
 
Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja PDF Ispis E-mail

14.09.2020.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zaključkom Vlade Federacije BiH br. V. 781/2020 od 10.06.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH objavljuje listu korisnika poreznih obveznika kojima je uplaćena subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesece: 04/2020, 05/2020 i 06/2020.

Nadležne porezne ispostave su zaprimile i obradile 61.946  zahtjeva za subvenciju, te nakon provjere svih zahtjeva i dostavljene dokumentacije (obrazaca MIP-1023 za zaposlene radnike ili obrazaca 2002/2002-A za samostalne poduzetnike), utvrdile da 58.212 zahtjeva ispunava zakonske uslove za subvenciju, a 3.733 zahtjeva ne ispunjava zakonom propisane uslove za korištenje subvencije doprinosa.

Federalno ministarstvo finansija - financija je zaključno sa 09.09.2020. godine izvršilo sve uplate obračunatih i odobrenih zahtjeva za subvenciju i Poreznoj upravi 11.09.2020. godine dostavilo analitičke trezorske RAS datoteke kojim je izvršena raspodjela uplaćenih subvencioniranih doprinosa prema poreznim obveznicima (JIB, iznos, vrsta prihoda, općina, uplatni račun, porezni period). Dostavljeni trezorski RAS file-ovi su učitani u informacioni sistem Porezne uprave Federacije BiH, odnosno u porezno knjigovodstvo, a sa ciljem automatskog rasknjižavanja na pojedinačne JIB-ove poreznih obveznika u dijelu subvencije doprinosa koji je odobren naprijed navedenim zakonskim postupkom.

Na osnovu naprijed navedenog, sačinjena je Rekapitulacija izvršenih uplata doprinosa na ime subvencije za mjesece: 04/2020, 05/2020 i 06/2020, u ukupnom iznosu od 89.798.367,53 KM, a kako je to navedeno u mjesečnim iznosima i to za:

 1. april/travanj 2020. godine: 38.069.259,64 KM za 23.872 poreznih obveznika i ukupno 164.279 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

 2. maj/svibaj 2020. godine: 32.230.050,34 KM za 19.916 poreznih obveznika i ukupno 142.044 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

 3. juni/lipanj 2020. godine: 19.499.057,55 KM za 14.324 poreznih obveznika i ukupno 86.276 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa nalaze se na sljedećim linkovima:

 1. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec april/travanj 2020;

 2. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec maj/svibanj 2020;

 3. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec juni/lipanj 2020.

  Porezna uprava Federacije BiH

 
POTPISAN UGOVOR O NASTAVKU SURADNJE NA REALIZACIJI KREDITNIH POTICAJA PDF Ispis E-mail

11.09.2020.

Potpisan Ugovor o nastavku suradnje na realizaciji kreditnih poticaja

Ugovor o komisijskim poslovima između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je danas (8. 9. 2020. godine) u sjedištu ovog resornog Ministarstva u Mostaru, a Ugovor su potpisali Amir Zukić, ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Semir Fejzić, predsjednik uprave Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Potpisani ugovor je nastavak uspješne suradnje na realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ subjektima malog gospodarstva u Federaciji BiH. Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za ovaj Program je iz Proračuna Federacije BiH u proteklih 12 godina izdvojeno ukupno 25.648.465,00 KM, te je uplaćeno na depozitni račun otvoren kod Razvojne banke Federacije BiH. Navedena sredstava su angažirana na revolving osnovi, te su na dan 30. 6. 2020. godine realizirana 202 kredita za subjekte malog gospodarstva u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 41.915.699,39 KM, a postotak naplativosti kredita je 98,15%.

Rok povrata ovih kredita je 84 mjeseca uz grace period od maksimalno 24 mjeseca, te uz kamatnu stopu od 1%. U ovisnosti od veličine tvrtke iznosi pojedinačnih kredita se kreću od 20.000 KM do 500.000 KM.

U novonastaloj situaciji uzrokovanom pandemijom virusnog oboljenja COVID 19 svjesni negativnih ekonomskih posljedica, za sve korisnike komisijskih kredita, koji su relizirani putem Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je omogućilo moratorij u trajanju do maksimalno šest mjeseci odnosno reprogramiranje kreditnih obaveza unutar prvobitno ugovorenih rokova otplate kredita, kao i mogućnost produženja krajnjeg roka otplate istih do maksimalno šest mjeseci.

Dodijeljena sredstva po zadnjem Javnom natječaju za izbor potencijalnih korisnika po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ u ovoj 2020. godini iznose 4,64 milijuna KM za 22 tvrtke, što je značajan iznos ulaganja odnosno investicija za gospodarstvo Federacije BiH u trenutnim okolnostima.

Potpisnici su javno pozvali sve zainteresirane subjekte malog gospodarstva, koji planiraju poslovne investicije, da prate obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva i prijave se na Javni natječaj po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, koji će uskoro biti objavljen.

 
Vlada FBIH usvojila nekoliko programa za podršku privredi PDF Ispis E-mail

11.09.2020.

KREDITNO-GARANTNI PROGRAMI TRI FEDERALNA MINISTARSTVA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu,  usvojila programe tri federalna ministarstva kojima je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garancijskog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH. Riječ je o federalnim ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, energije, rudarstva i industrije, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uvjetima otežanog poslovanja usljed pandemije koronavirusa, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta.
 
Dva programa su iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: jedan je predviđen za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, a drugi za mikro, mala i srednja preduzeća.
 
Ukupan iznos garancija po Programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti iznosi 50.000.000 KM. Krediti za koje mogu biti izdavane garancije u okviru ovog programa su za likvidnost, za obrtna sredstva, za investicije i kratkoročni, a u sva četiti slučaja iznos kredita je do 300.000 KM.
 
Kada je riječ o Programu za mikro, mala i srednja preduzeća, ukupan iznos garancija je 150.000.000 KM. U okviru ovog programa krediti iznose do 1.250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, za obrtna sredstva, za investicije, te za kratkoročne namjene.
 
Garancije Fonda namijenjene su inicijalno, u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.
 
Cilj programa je očuvanje likvidnosti, postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, kroz osiguranje lakšeg pristupa kreditnim sredstvima.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila dva kreditno-garantna programa - za velika preduzeća i za izvoznike, a ukupan iznos raspoloživih sredstava svakog od njih je 100 miliona KM.
 
Velikim preduzećima se, po Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, smatraju ona koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja ispunjavaju najmanje dva od tri propisana uslova: da je prosječan broj zaposlenih u toku godine veći od 250, da prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi više od 4.000.000 KM, te da je ukupan godišnji prihod veći od 8.000.000 KM.
 
U Programu za izvoznike je navedeno da korisnik može biti svako privredno društvo koje se susrelo s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i koje je ostvarilo najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne finansijske godine za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je usvojen Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos garancija po ovom programu koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 100.000.000 KM i mogu biti izdavane najkasnije do 31.5.2021. godine.
 
Za programe sva tri federalna ministarstva je zajedničko da garancije Fonda mogu biti izdavane za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, koji su namijenjeni finansiranju tekuće likvidnosti (isplata bruto plaća, troškova tekućeg poslovanja i slično) od dana proglašenja stanja nesreće, odnosno od 17.3.2020. godine, zatim obrtnih sredstava, dovršavanju već započetih investicija prije proglašenja stanja nesreće, kao i investicija manjeg obima.
 
Garancije ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, finansiranju transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba i refinansiranju postojećih kreditnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga.
 
Garancije Fonda koje će biti izdavane nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon 31.5.2021. godine, bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za što će biti doneseni novi programi.
 
Objavljen javni poziv Službe za zapošljavanje BPK Goražde - porodice šehida PDF Ispis E-mail

11.09.2020.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJAZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA 2020

I

U cilju realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, (u daljem tekstu: Program) Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Bosansko - podrinjskog kantona Goražde» (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, da se prijave na Javni poziv i iskažu potrebu za zapošljavanjem djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe 30 dana prije objave Javnog poziv.

II

Programom su planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 14 (četrnaest) osoba koje spadaju u kategoriju djece šehida i poginulih boraca, i to:

-        5 (pet) osoba sa VSS/VŠS spremom i

-        9 (devet) osoba sa SSS/KV spremom i NK.

Za zapošljavanje osoba sa (VSS/VŠS) spremom Služba će u periodu od 12 mjeseci, poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom i potpišu ugovor o sufinansiranju, mjesečno isplaćivati/refundirati iznos od 800,00 KM, a za osobe (SSS/KV/NK) u periodu od 6 mjeseci 500,00 KM za protekli mjesec, koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

      

III

Pravoučešćapo Javnompozivuimajupravnisubjektikojiimajuregistrovanu djelatnostnapodručjuBosansko-podrinjskog kantonaGoražde, koji imaju uposlenih 5 i više radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

IV

Pravo učešća u Programu nemaju:

 • poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera

Zavoda/Službe, Vlade Bosansko-podrinskog kantona Goražde, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,

 • poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 • poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

 

V

Uz prijavu (apliktivni formular) za učešće u Programu poslodavci dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

-        kopiju rješenja za obavljanje djelatnosti,

-        kopiju identifikacijskog broja,

-        broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,

-        uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca, odnosno Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda potpisan sa Poreznom upravom Federacije BiH,

-        izjavu o visini neto plate za sufinansiranu osobu,

-        dokaz da je osoba koju zapošljava, djete šehida ili poginulog borca.

Organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora umjesto Uvjerenja Porezne uprave dostavljaju dokaz da trezorski posluju.

VI

Prednost pri odobravanju podsticajnih sredstava po Programu imaju poslodavci:

-        koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti,

-        koji zapošljavaju veći broj nezaposlenih osoba,

-        koji zapošljavaju nezaposlene osobe na duži period od 6 (šest) odnosno 12 (dvanaest) mjeseci ili na neodređeno vrijeme,

-        poslodavci koji će isplaćivati veću bruto plaću nezaposlenim osobama,

-        koji zapošljavaju dugoročno nezaposlene osobe.

VII

Sužba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze, u skladu sa Programom.

VIII

Rezultati ovog Javnog poziva, odnosno zvanična rang lista poslodavaca bit će objavljena na web stranici Službe i Oglasnoj ploči Službe.

IX

Obrazac prijave (aplikativni formular) je dostupan na internet stranici Službe: www.szzbpk.ba ili se može preuzeti u prostorijama Službe u ulici M. Tita 13. u Goraždu.           

Javni poziv se zatvara protekom petnaest (15) dana od dana objave ili u slučaju nedovoljnog odziva, utroškom Programom planiranih sredstava, a najdalje do 30.11.2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavci podnose prijave sa potrebnom dokumentacijom lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje BPK Goražde» Goražde, ulica M. Tita 13,

sa napomenom:

„Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Službi, kancelarija broj: 7 ili putem telefona : 038/221-546.

                                                                                     JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 146

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 19