Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?
Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?

Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?
Zakon o doprinosima FBIH
6  54.5%
Zakon o porezu na dobit FBIH
2  18.2%
Zakon o porezu na dohodak FBIH
2  18.2%
Zakon o komunalnim taksama BPK Goražde
1  9.1%
Zakon o radu FBIH
0  0%
Zakon o notarima FBIH
0  0%
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom
0  0%
Zakon o PDV- BIH
0  0%
Zakon o carinskoj politici BIH
0  0%
Zakon o administrativnim takasama BPK Goražde
0  0%
Zakon o sudskim taksama BPK Goražde
0  0%
Drugi zakoski propisi
0  0%

Broj Odgovora  :  11
Prvi Odgovor  :  Četvrtak, 07 Prosinac 2017 08:02
Zadnji Odgovor  :  Četvrtak, 18 Siječanj 2018 10:02