U Službenom glasniku BIH izašao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Ispis

28.11.2017.

U Službenom glasniku BIH broj 91/17 26.12.2017. godine izašao je  Zakon o izmjenama i dopuama Zakona o akcizama u BIH.

 

Tekst zakona : ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BIH