Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti ODRŽANA 16.REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE
ODRŽANA 16.REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE PDF Ispis E-mail

26.05.2022.

IMG 2635

Udruženje poslodavaca BPK Goražde održalo je 16. redovnu Izvještajnu sjednicu Skupštine 26.05.2022.godine.

Usvojena je izmjena Odluka o imenovanju članova Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Skupština Udruženje poslodavaca BPK Goražde usvojila je Izvještaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, tehničke službe i delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde za 2021.godinu.

Kada su u pitanju aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2021. godini članovi Skupštine su konstatovali da su aktivnosti bile zapažene, koje su se odvijali u specifičnim okolnostima, zbog pandemije COVID-19, koja je otpočela u martu 2020.godine, te trajala tokom cijele 2021.godine.

IMG 2632

Održavani su sastanci Upravnog odbora Udruženja poslodavaca na kome se razmatrala trenutna ekonomska situacija, posebno nastojanje za dobijanje finansijskih sredstava za privredne subjekte, te poduzimale određene radnje na poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede, učestvovalo se u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, prisustvovalo se javnim raspravama po svim zakonima koji se tiču poslodavaca i drugim dokumentima važnim za privatni sektor, davani određeni prijedlozi na nacrte Zakona, te jedna od najznačajnijih aktivnvosti koja je nastavljena u 2021.godine je “Edukacija poslodavaca” , te izrada registra svih propisa.

Udruženje poslodavaca konstantno je radilo na promovisanju privrednog potencijala BPK Goražde putem “Privrednog vodiča BPK Goražde”, koji je preveden i na engleski jezik putem web stranice Udruženja, te putem “promotivnog filma o privrednim subjektima.

IMG 2633

Udruženje poslodavaca BPK Goražde je aktivno učestvovalo u radu Ekonomsko socijalnog vijeća BPK Goražde putem koga je bilo uključeno u vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike te afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava odnosno interesa poslodavaca.

I pored nepovoljnog privrednog ambijenta u kome su se odvijale poslovne aktivnosti, Udruženje poslodavaca je veći dio programskih zadataka u 2021. godini uspješno realizovalo. Sve to je ostvareno zahvaljujući dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa i Stručne službe Udruženja poslodavaca. Tome je doprinijela i uspješna saradnja sa drugim organima i institucijama u čijoj nadležnosti je privredna problematika, kao i napredak u saradnji sa organima Vlasti na kantonalnom nivou.

IMG 2634

Skupština je usvojila i Program rada za 2022.godinu.

Osnovne aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2022. godini biće usmjerene na praćenje poslovanja i pružanje pomoći članicama u riješavanju ukupne problematike u oblasti radno-pravnih odnosa, poreske politike, rasterećenja privrede, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, edukacije poslodavaca, promocija privrednog potencijala BPK Goražde putem privrednog vodiča, promotivnog filma, web stranice i drugim sredstvima, te u drugim oblastima, a prema zahtjevima i potrebama poslodavaca za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, uvažavajući sve specifičnosti i djelatnosti iz kojih su zastupljeni poslodavci, njihov strateški značaj i složenost problema u tim djelatnostima.

Udruženje će se zalagati za mjere rasterećenja privrede u oblasti fiskalne politike, za izdvajanje sredstava iz budžeta kantona za podsticaj malog i srednjeg preduzetništva, te na promociji privrednih subjekata sa područja BPK Goražde.

U 2022.godine Udruženje poslodavaca će nastaviti sa započetim aktivnostima, te glavni fokus staviti na praćenje zakonskih propisa, poboljšanje pružanja usluga prema članovima, te raditi na nekim novim projekima koji se tiču promocije poslodavaca.

IMG 2636

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 9