Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Upriličena prezentacija Akcionog plana za razvoj, promociju Projekta održivog razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2026.godina
Upriličena prezentacija Akcionog plana za razvoj, promociju Projekta održivog razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2026.godina PDF Ispis E-mail

27.02.2023.

podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2026.godina

U Sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je upriličena prezentacija Akcionog plana za razvoj, promociju Projekta održivog razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2026.godina.

Naručilac radnog dokumenta koji je danas prezentovan je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a prilikom prezentacije njegovi autori dr. Hajrudin Džafo, stručnjak za projektni menadžment, dr. Vedad Bećirović, stručnjak za elektroenergetiku i dr. Anes Kazagić, stručnjak za energetski menadžment, govorili su o njegovom sadržaju te planiranim aktivnostima.

Akcioni plan sadrži planirane mjere i programe čija je realizacija u direktnoj nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a po svojoj strukturi, sastoji se od ciljeva, mjera  i  programa  čija realizacija doprinosi razvoju i primjeni novih tehnologija obnovljivih izvora energije i efikasnijeg korištenja energije na lokalnom nivou. Ovim dokumentom uveli bi se programi podrške, pri čemu bi se svaki program se sastojao od većeg broja odgovarajućih sektorskih mjera, a realizovao  putem projektne organizacije.

Akcioni plan predstavlja osnovni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira, te daje precizne i jasne smjernice za provođenje mjera i razvoja projekata održivog razvoja, koji vode do efikasnijeg razvoja projekata na bazi obnovljivih izvora energije na nivou kantona.

Glavni ciljevi izrade i provođenja Akcionog plana su: smanjenje troškova provođenjem mjera energijske efikasnosti i korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, povećanje udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, vjetroelektrane),  te  transformacija urbanih i neurbanih područja u ekološki održiva područja.

Akcioni plan se fokusira na dugoročne transformacije energetskih sistema unutar pojedinih administativnih jedinica u BPK, te daje mjerljive ciljeve za smanjenje potrošnje energije. Obaveze iz Akcionog plana odnose se na cijelo područje BPK, kako javnog tako i privatnog sektora, a definiše mjere i aktivnosti u sektoru zgradarstva, saobraćaja i javne rasvjete, uključujući sektor industrije.

Dakle, radi se o veoma značajnom dokumentu  koji bi, u svim segmentima, trebao biti usaglašen sa institucionalnim i zakonskim okvirima na lokalnom nivou, a kako bi se efikasno provodio, potrebno je uspostaviti organizacionu strukturu u koju će biti uključeni svi relevantni faktori od općinskih službi , javnih preduzeća i ustanova te  radnih grupa i tijela za nadzor i izvještavanje.  

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 19