Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca
Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca PDF Ispis E-mail

14.12.2023.

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici, održanoj 12.12.2023. godine, donosi


UREDBU


O ISPLATI POMOĆI OD STRANE POSLODAVCA


Član 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom uređuje se pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Član 2.
(Lica koja ostvaruju pravo na pomoć)

(1) Pravo na pomoć, usljed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22).

(2) Pravo iz stava (1) ovog člana imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

Član 3.
(Iznos pomoći)

(1) Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM (dvije hiljade petsto dvadeset konvertibilnih maraka).

(2) Poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od iznosa iz stava (1) ovog člana.

(3) Pomoć iz stava (1) ovog člana može se isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka važenja ove uredbe.

(4) Isplata pomoći iz stava (1) ovog člana će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika.

(5) Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22).

Član 4.
(Dinamika isplate)

(1) Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći iznos iz člana 3. ove uredbe.

(2) Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

Član 5.
(Zabrana diskriminacije)

Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način.

Član 6.
(Osnov za isplatu dodatka)

Poslodavac je dužan donijeti interni akt (npr. odluku, pravilnik) kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate.

Član 7.
(Pojedinačni akti)

Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava iz člana 2. ove uredbe, obavezno se donose u pisanom obliku.

Član 8.
(Stupanje na snagu i prestanak važenja)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a prestaje da važi 30.06.2024. godine.

V. broj 1783/2023
12. decembra 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 24