Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Najave I redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde
I redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde PDF Ispis E-mail

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

BPK GORAŽDE

Kontakti: 061/217-290 - predsjednik

                                                     061/992-778 - sekretar Udruženja poslodavaca

________________________________________________________________________

Broj: 14/13

Goražde, 14.05.2013.godine

Na osnovu člana 9. Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, člana 3. i 4. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde       s a z i v a m

I REDOVNU SJEDNICU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

koja će se održati dana 16.05.2013. godine (četvrtak) , sa početkom u 14,00 sati u Velikoj sali Ministarstva za privredu BPK Goražde ( Ul. Maršala Tita br.13).

Za sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća predlažem slijedeći :

D n e v n i    r e d

  1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa posljednje sjednice Ekonomsko socijalnog vijeća BPK Goražde ;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade  BPK Goražde za 2012.godinu;
  3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta BPK Goražde za period 01.01.-31.03 2013.godine;
  4. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“;
  5. Unapređenje rada i odnosa Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde sa Vladom BPK Goražde;
  6. Tekuća pitanja.

 

Predsjednik ESV BPK Goražde

_________________________

                                                                                                                            /Ibro Mašala, mr.ecc/

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 24