Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Obavještenje o promjeni Depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda BPK Goražde PDF Ispis E-mail

    

Ministarstvo za  finansije  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  dostavilo je obavijest kojom  se obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetski korisnici BPK Goražde  i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za uplatu  javnih prihoda u Budžet BPK Goražde.

Novi Depozitni račun 101-140-0078226394, otvoren je kod PBS banke d.d. Sarajevo

U obrazloženju se navodi,  da je dana 22.05.2023.godine, objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH („Službene novine FbiH“ br. 37/23), koji je  stupio  na snagu 23.05.2023.godine, objavljena izmjena Depozitnog računa BPK Goražde.

 

Službene novine Federacije BiH, broj 37/23

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

5. U tački 12.1.2. Računi budžeta kantona, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 5. Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "NLB banka d.d", zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "132-731-0410293-154" zamjenjuje se brojem: "101-140-0078226-394".


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-02-2-4155/20-13
Maja 2023. godine
Sarajevo

 

Ministar
Toni Kraljević, s. r.

 

 
Primjena komprimovanog prirodnog gasa u industriji i privredi na prostoru BPK Goražde tema je prezentacije koja je danas upriličena na lokalitetu Bijele vode u Općini Pale u FBiH PDF Ispis E-mail

23.05.2023.

Ovim povodom Vlada BPK Goražde okupila je predstavnike zainteresovanih privrednih subjekata, ustanova, institucija i organizacija  kojima  su o prednostima primjene komprimovanog gasa u industriji govorili inžinjeri iz kompanije Unis FAGAS Sarajevo koja ima višedecenijsko iskustvo u gasnoj industriji, projektovanju i proizvodnji  opreme za prirodni gas na domaćem i inostranom tržištu. Prezentaciji su prisustvovaoi i ministri u Vladi BPK Goražde predvođeni premijerom Edinom Ćulovom.

Prema  njegovim riječima riječ je o jednoj od aktivnosti kojima Vlada BPK Goražde nastoji poboljšati saradnju sa privrednim subjektima.

“ Svjesni smo i  znamo na osnovu analiza da ne možemo dovesti plin u Goražde jer je riječ o jako skupom projektu, gdje kilometer košta million maraka,  došli smo na ideju i spojili se sa ljudima iz kompanije Unis FAGAS  koja se bavi CNG plinom odnosno svim tim gasnim instalacijama. To je  renomirana firma koja radi u regionu  a  uvođenje CNG-a znači uvođenje plina pod pritiskom, u posebnim bocama gdje se akumulira gas pod pritiskom i koristi se za privredne subjekete, za grijanje, za vozila na bilo  koji pogon, i iskorištenost je  mnogo bolja od 40 do 50 posto” – pojasnio je Ćulov.

Dodao je da postoje primjeri koji su pojedinim subjektima donijeli visoke uštede i opravdali primjenu ovog energetskog sistema  a koji bi se mogao koristiti i u drugim oblastima.

“ Prezentaciju smo priredili za sve zaintersovane koji bi mogli imati ovakve potrebe,  odnosno zagrijavanja poput dvorane, škola, privrednih subjekata i  vidjet ćemo kako će se sve to pokazati. Ovo je jedna nivina koja se  koristi  jako mnogo u Hercegovini ali i u svijetu. Iz firme Unis Fagas naveli  su recimo podatak da bi se isplatilo namjenskim prikolicama dovesti iz Bara ovaj prirodni gas  koji  bi bio isplativiji nego trenutno cijena plina koji se koristi u Sarajevu” – kazao je premijer BPK Goražde.   

Prezentacija je  okončana  podacima o opravdanosti koji govore da se ova vrsta ulaganja u primjenu komprimovanog gasa  vraća za tri godine.

 

 
Mjera Tražim poslodavca 2023 od 29. do 31.5.2023. godine PDF Ispis E-mail

17.05.2023.

Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2023 biti otvoren 29., 30. i 31.5.2023. godine u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje (TP1) bit će dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Projekti.

Apliciranje poslodavaca putem online obrasca TP2 (kao drugi korak u realizaciji programa), koji će također biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti, bit će omogućeno od 1.6.2023. godine.

Primjer podnošenja prijave putem web portala Zavoda za fizičke osobe i poslodavce možete pogledati OVDJE.  
 
VAŽNA NAPOMENA:  Ističemo da su fizičke osobe, kao preduslov za učešće, u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili). Krajnji rok za registraciju je 19.5.2023. godine do 16 sati. Poslodavci su u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda dan prije podnošenja zahtjeva (TP2). 

Korisnici koji su se ranije registrirali ne moraju to ponovo činiti, ali preporučujemo da na vrijeme provjere da li je njihov profil aktivan te da li su svi uneseni podaci još uvijek aktuelni.


Primjer registracije na web portal Zavoda za poslodavce i za fizička lica dostupan je OVDJE.
 
Više detalja o ovoj mjeri, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Programa sufinansiranja zapošljavanja 2023.
 
 
 
 
ODRŽANA 17.REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE PDF Ispis E-mail

11.05.2023.

 

sk up 11 05 23 6

 

Udruženje poslodavaca BPK Goražde održalo je 17. redovnu Izvještajnu sjednicu Skupštine 11.05.2023.godine.

Usvojena je izmjena Odluke o imenovanju članova Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Skupština Udruženje poslodavaca BPK Goražde usvojila je Izvještaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, tehničke službe i delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde za 2022.godinu.

Kada su u pitanju aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2022. godini članovi Skupštine su konstatovali da su aktivnosti bile zapažene, da se nastavilo sa edukacijama poslodavaca, ažuriranjem registra propisa. Posebno je naglašeno da je uspješno realizovana manifestacija „Večer uspješnih poslovnih priča“, te da treba sa tom manifestacijom nastaviti i dalje.

sk up 11 05 23 1

Održavani su sastanci Upravnog odbora Udruženja poslodavaca na kome se razmatrala trenutna ekonomska situacija, posebno nastojanje za dobijanje finansijskih sredstava za privredne subjekte, te poduzimale određene radnje na poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede, učestvovalo se u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, prisustvovalo se javnim raspravama po svim zakonima koji se tiču poslodavaca i drugim dokumentima važnim za privatni sektor, davani određeni prijedlozi na nacrte Zakona.

Udruženje poslodavaca konstantno je radilo na promovisanju privrednog potencijala BPK Goražde putem “Privrednog vodiča BPK Goražde”, koji je preveden i na engleski jezik putem web stranice Udruženja, te putem promotivnog filma o privrednim subjektima.

sk up 11 05 23 2

Udruženje poslodavaca BPK Goražde je aktivno učestvovalo u radu Ekonomsko socijalnog vijeća BPK Goražde putem koga je bilo uključeno u vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike te afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava odnosno interesa poslodavaca.

I pored nepovoljnog privrednog ambijenta u kome su se odvijale poslovne aktivnosti, Udruženje poslodavaca je veći dio programskih zadataka u 2022. godini uspješno realizovalo. Sve to je ostvareno zahvaljujući dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa i Stručne službe Udruženja poslodavaca. Tome je doprinijela i uspješna saradnja sa drugim organima i institucijama u čijoj nadležnosti je privredna problematika, kao i napredak u saradnji sa organima Vlasti na kantonalnom nivou.

Skupština je usvojila i Program rada za 2023.godinu.

Osnovne aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2023. godini biće usmjerene na praćenje poslovanja i pružanje pomoći članicama u riješavanju ukupne problematike u oblasti radno-pravnih odnosa, poreske politike, rasterećenja privrede, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, edukacije poslodavaca, promocija privrednog potencijala BPK Goražde putem privrednog vodiča, promotivnog filma, web stranice i drugim sredstvima, te u drugim oblastima, a prema zahtjevima i potrebama poslodavaca za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, uvažavajući sve specifičnosti i djelatnosti iz kojih su zastupljeni poslodavci, njihov strateški značaj i složenost problema u tim djelatnostima.

sk up 11 05 23 3

Udruženje će se zalagati za mjere rasterećenja privrede u oblasti fiskalne politike, za izdvajanje sredstava iz budžeta kantona za podsticaj malog i srednjeg preduzetništva, te na promociji privrednih subjekata sa područja BPK Goražde.

U 2023.godine Udruženje poslodavaca će nastaviti sa započetim aktivnostima, te glavni fokus staviti na praćenje zakonskih propisa, poboljšanje pružanja usluga prema članovima, te raditi na nekim novim projekima koji se tiču promocije poslodavaca.

Skupština je također usvojila Finansijski plan za 2023.godinu, te završni račun za 2022.godinu.

Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde je zaključila da se treba još jače sinergijski djelovati prema institucijama vlasti, ka ostvarenju zajedničkog cilja stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i boljih uslova za privređivanje, te nastaviti sa organizovanjem okruglih stolova po raznim temama, a na teme koje su bitne za poslodavce.

sk up 11 05 23 4

sk up 11 05 23 5

 

 
Održana 8. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

27.04.2023.

uo 27 04 23 2

 

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 27.04.2023.godine 8.redovnu sjednicu, na kojoj se našlo 15 tačaka dnevnog reda.

Upravni odbor je nakon usvajanja Zapisnika sa predhodne sjednice razmatrao realizaciju odluka i zaključaka sa predhodne sjednice Upravnog odbora.

Razmatrana je i informacija o aktivnostima između dvije sjednice Upravnog odbora.

U nastavku sjednice Upravni odbor je utvrdio datum i dnevni red održavanja skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde, te je tako 11.05.2023.godine određen kao datum za održavanje 17.izvještajne skupštine.

Nakon utvrđenog dnevnog reda, Upravni odbor je utvrdio i dokumente koje će razmatrati i usvajati Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Između ostalog, utvrđeni su Izvještaji o radu za 2022.godinu, Program rada za 2023 i Finansijski plan za 2023.godinu.

U programu radu je predviđeno da se nastavi sa aktivnostima edukacija, ažuriranje registra propisa, organizovanje okruglih stolova, pokretanje inicijativa za izmjenu zakona, te drugim aktivnostima koje bi za cilj imale poboljšanje poslovnog ambijenta.

uo 27 04 23 1

 

Upravni odbor je primio k znaju informaciju o evidenciji prijavljene radne snage iz radnog odnosa na evidenciju Službe za zapošljavanje i zaposlene sa evidencije za period novembar 2022-mart 2023.godine, te konstatovano je da je 28 osoba više prijavljeno na evidenciju Službe za zapošljavanje BPK Goražde iz radnog odnosa nego što je zaposleno sa evidencije Službe u radni odnos.

Upravni odbor je pokrenuo inicijativu za izmjenu zakona o šumama BPK Goražde, na način da se ukida parafiskalni namet „općekorisne funkcije šuma“, čime bi se privredni subjekti rasteretili ovog nameta.

Inicijativa će biti upućena Ministarstvu za privredu BPK Goražde, od kojeg se očekuje da prijedlog izmjene Zakona o šumama uputi Vladi BPK Goražde, koja bi u konačnici uputila prijedlog Skupštini BPK Goražde.

uo 27 04 23 3

 

 

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 186

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 12