Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Održana 11. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

28.02.2024.

11 SJEDNICA 28.02.2024

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 28.02.2024.godine 11.redovnu sjednicu, na kojoj se našlo 18 tačaka dnevnog reda.

Upravni odbor je nakon usvajanja Zapisnika sa predhodne sjednice razmatrao realizaciju odluka i zaključaka sa predhodne sjednice Upravnog odbora.

Razmatrana je i informacija o aktivnostima između dvije sjednice Upravnog odbora.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmatrao pregled prihoda i rashoda u 2023.godini.

Također, razmatran je pregled prihoda i rashoda manifestacije „Večer uspješnih poslovnih priča 2023“, te zaključeno da su se mogli pokriti svi troškovi nastali u vezi ovog vrlo važnog događaja.

Kako je prema statutu Udruženja poslodavaca BPK Goražde određeno da se izbori u organima upravljanja Udruženja poslodavaca BPK Goražde održavaju svake četiri godine, prema toj obavezi Upravni odbor je da utvrdio datum i dnevni red održavanja izvještajno-izborne skupštine. Utvrđeni datum je 18.04.2024.godine. Također, donesena je odluka o imenovanju kandidaciono-izborne komisije koja će imati zadatak da sačini prijedloge radnih tijela i članova u organima Udruženja poslodavaca BPK Goražde, te da prilikom predlaganja učini napor da se obezbjedi ravnomjerna zastupljenost po osnovu reprezentativnosti i djalatnosti članova, spolna zastupljenost, broj zaposlenih, dosadašnji doprinos u radu Udruženja poslodavaca, te drugi kriteriji.

Razmatrani su i utvrđeni prijedlozi izvještaja o radu Udruženja poslodavaca u 2023 godini, Programa rada za 2024.godinu i Finansijski plana za 2024.godinu.

Također, razmatrana je odluka Vlade BPK Goražde o podsticaju za privredne subjekte sa područja BPK Goražde u 2023.godini, te konstatovano da iznos podsticaja mora biti veći, kao i predložiti neke druge modele i načine podsticaja kao npr.kreditiranje uz subvencioniranje kamate od strane Vlade BPK Goražde.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmatrao Uredbu Vlade FBIH o pomoći od strane poslodavca, te dao određena mišljenja na ovu uredbu.

Upravni odbor je razmatrao i efekte pomoći privredi od Evropske unije za projekte energijske efikasnosti.

Upravni odbor je donio odluku o održavanju seminara prof.Kasima Tatića za privredne subjekte u mjesecu martu 2024.godine, te usvojio završni račun za 2023.godinu.

Do kraja sjednice Upravni odbor je primio k znanju i nformaciju o novoosnovanim privrednim subjektima na području BPK Goražde u 2023.godini, te informaciju o dodjeli na korištenje objekata koji se nalaze u krugu bivše kasarne „ Goražde 1“ određenim privrednim subjektima.

 
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-1 PDF Ispis E-mail

15.02.2024.

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2023/11/foto-poziv-1-300x172.png 300w, https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2023/11/foto-poziv-1-768x439.png 768w" sizes="(max-width: 913px) 100vw, 913px" style="box-sizing:border-box;vertical-align:middle;border-style:none;max-width:100%;width:auto;height:auto">

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-1

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 5.274.342,73 KM

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: https://e-prijava.fzofbih.org.ba/

VAŽNO OBAVJEŠTENJE za JP BPEU MMSP 2024-1

Obavještavaju se svi zainteresovani podnositelji prijava da predmjer i predračun radova vezan za mjeru energijske efikasnosti koja je predmet prijave, MORA sadržavati informaciju o tehničkim karakteristikama materijala/opreme kojom se potvrđuje ispunjenje zahtjeva iz Priloga br. 1 Javnog poziva  – Pregled minimalnih tehničkih zahtjeva (npr. za vanjske zidove/stropove/krovove/podove: vrstu i debljinu termoizolacionog materijala i toplotnu provodljivost istog; za toplotne pumpe: podatak o SCOP, SEER; te na isti način za sve ostale mjere koje su predmet prijave).

 
Program Obuka za tržište rada 2024 PDF Ispis E-mail

14.02.2024.

Obavještavamo potencijalne korisnike da je javni poziv za učešće u Programu "Obuka za tržište rada 2024" otvoren od 13.2.2024. godine do utroška sredstava, a najdalje do 15.11.2024. godine.

Program “Obuka za tržište rada 2024”

Prijava nezaposlene osobe (Obrazac – PR 2024)

Zahtjev poslodavaca za učešće u Programu (Obrazac – OR – 2024)

Opis programa obuke (Obrazac – OPT)

 
Održan sastanak predstavnika UPFBiH i poslodavaca sa područja Goražda PDF Ispis E-mail

14.02.2024.

 

upfbih 14 02 24 1

 

Udruženje poslodavaca u FBiH, u saradnji sa kantonalnom članicom – Udruženjem poslodavaca BPK Goražde organizovalo je 14. februara 2024. godine sastanak privrednika sa područja Goražda, s ciljem prezentacije rada, aktivnosti, kao i prioriteta za rasterećenje privrede.

"Redovno održavamo sastanke sa članicama da vidimo koji su to eventualno novi problem i prioriteti na kojima trebamo da radimo s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta na nivou Federacije, ali i na nivou kantona, jer kantoni imaju svoje nadležnosti. Cilj nam je održati dijalog i razmijeniti informacije. Fokus Udruženja poslodavaca u FBiH su fiskalne reforme, odnosno rasterećenje cijene rada i liberalizacija tržišta rada. Činjenica je da se susrećemo sa hroničnim nedostatkom radnika na domaćem terenu te pokušavamo omogućiti, usvajanjem seta zakona, zapošljavanje studenata, osoba sa invaliditetom, penzionera koji žele i produženi radni angažman, te stranaca" kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Sastanku je prisustvovao i premijer Vlade BPK Edin Ćulov koji je naglasio važnost saradnje realnog i javnog sektora.

"Realni sektor je u ogromnim problemima. Imamo puno fiskalnih i parafiskalnih nameta, a javni sektor živi od tih fiskalnih i parafiskalnih nameta, taksi i poreza. Realni sektor nema adekvatnih uslovi za poslovanje, ne može dobiti prave usluge, a zakoni su složeni, komplikovani i teško ih je mijenjati jer izmjene idu sporo", kazao je Ćulov.

Predstavnici Udruženja poslodavaca BPK Goražde na čelu sa predsjednicom i članicom Upravnog odbora UPFBiH Šejlom Bojadžija, pored pitanja fiskalnih i parafiskalnih reformi i reformi tržišta rada, upozorili sun a važnost reformi u oblasti zdravstvene i socijalna zaštite, sistema obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić naglasio je da je uspostavljanje bolje i čvršće saradnje među privrednicima u FBiH te zajednički rad sa vlastima na poboljšanju poslovnog ambijenta cilj je ovakvih i sličnih okupljanja privrednika i obrtnika u FBiH.
 
Goražde: Otvoren JAVNI POZIV za zapošljavanje i samozapošljavanje by LIR CD | jan 22, 2024 PDF Ispis E-mail

14.02.2024.

Kroz projekat “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo” danas je u gradu Goražde otvoren javni poziv za zapošljavanje korisnika u lokalnim privrednim subjektima, javni poziv za samozapošljavanje korisnika i javni poziv lokalnim privrednicima za učešće u procesu zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u vlastitim kapacitetima.

ZAPOŠLJAVANJE KORISNIKA U LOKALNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

U okviru ovog poziva, 40 “ranjivih” pojedinaca ce dobiti podršku kroz proces dokvalifikacije – prekvalifikacije od kojih ce 15 dobiti pravo na zaposlenje u lokalnim privrednim subjektima. Preostalih 25 ce dobiti certifikate o dokvalifikaciji – prekvalifikaciji od akreditovane organizacije za obuku.

Prioritet ce imati oni kandidati, koji su registrovani kao nezaposleni.

Ovim pozivom obuhvaćene su sljedece kategorije:

  • žene koje su dugotrajno nezaposlene (dugoročnom nezaposlenošću smatra se nezaposlenost duža od godinu dana); nezaposlene žene s niskim stepenom obrazovanja; mlade žene (koje po prvi put traže posao ); (samohrane) majke;
  • žene samostalne preduzetnice u cilju jačanja postojećeg ranije započetog biznisa; žene iz ruralnih područja; žene sa invaliditetom, ostale ugrožene grupe žena.
  • mladi do navršenih 30 godina starosti, bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i pol; mladi korisnici sistema socijalne zaštite; mladi bez roditeljskog staranja;

Više detalja o ovom pozivu dostupno je na ovom LINKU.

JAVNI POZIV ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KORISNIKA

U okviru ovog poziva, 20 “ranjivih” pojedinaca će dobiti podršku kroz poslovnu obuku za jačanje postojećeg, odnosno ranije započetog biznisa. Od ovih 20 kandidata, 15 će dobiti materijalni grant prema vlastitom zahtjevu iz poslovnog plana. Prioritet će imati oni kandidati, koji su registrovani kao nezaposleni.

Ovim pozivom obuhvaćene su sljedece kategorije:

  • žene koje su dugotrajno nezaposlene (dugoročnom nezaposlenošću smatra se nezaposlenost duža od godinu dana); nezaposlene žene s niskim stepenom obrazovanja; mlade žene (koje po prvi put traže posao); (samohrane) majke; žene samostalne preduzetnice u cilju stabilizacije postojećeg, ranije započetog biznisa; žene iz ruralnih područja; žene sa invaliditetom, ostale ugrožene grupe žena;
  • mladi do navršenih 30 godina starosti, bez obzira na strulnu spremu, radno iskustvo i pol; mladi korisnici sistema socijalne zaštite, mladi bez roditeljskog staranja; i dr

Više detalja o ovom pozivu dostupno je na ovom LINKU.

JAVNI POZIV LOKALNIM PRIVREDNICIMA ZA UČEŠĆE U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA KROZ DOKVALIFIKACIJU I PREKVALIFIKACIJU U VLASTITIM KAPACITETIMA

Ovim putem pozivamo lokalne privredne subjekte Grada Goražde da se prijave za proces zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u vlastitim kapacitetima.

Na osnovu vaših iskazanih potreba mogu se prijaviti sljedeće kategorije ugroženih grupa:

  • žene koje su dugotrajno nezaposlene; nezaposlene žene s niskim stepenom obrazovanja; mlade žene koje po prvi put traže posao; samohrane majke; žene iz ruralnih podrucja; žene sa invaliditetom; ostale ugrožene grupe žena;
  • mladi do navršenih 30 godina starosti, bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i pol; mladi korisnici sistema socijalne zaštite; mladi bez roditeljskog staranja;

Više detalja o ovom pozivu dostupno je na ovom LINKU.

APLIKACIONI OBRAZAC je dostupan na ovom LINKU.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 195

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 42