Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Minimalna plata u Federaciji BiH povećana na 619 KM, evo koliki su doprinosi PDF Ispis E-mail

08.01.2024.

 

 
 
 
doprinos

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2024. godine u Federaciji BiH u neto iznosu će iznositi 619 KM.

 
 
 
 

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2024. godine u Federaciji BiH u neto iznosu će iznositi 619 KM.

Utvrđeno je ovo odlukom o iznosu najniže plaće za 2024. godinu koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 46. hitnoj sjednici, održanoj 29.12.2023. godine, a nakon konsultacija sa Ekonomsko- socijalnim vijećem.

Budući da Zakoni o doprinosima nisu usvojeni, doprinosi na minimalnu platu od 619 KM iznose oko 440.01 KM.

Dakle, bruto plata iznosi 948.47 KM, a poslodavac isplaćuje 1054.26 sa svim doprinosima + topli obrok + 53 karta.

U nastavku donosimo kako izgleda obračun minimalne plate za 2024. godinu.

tabela

Denis Zukić, izvršni direktor u društvu FEB d.d. za Akta.ba je tabelarno prikazao kako izgleda razlika u iznosima za 2024. godinu u odnosu na 2023. 

Dakle, minimalna bruto plata 2023. godine je iznosila 911,43 KM, dok će ove godine iznositi 948,47 KM, što je povećanje od 37,04 KM ili procentualno 4,06 %.

TABELA PLATA

Kako bismo slikovito prikazali pregled troškova pri obračunu jedno neto i bruto plate, obratili smo se još jednoj sarajevskoj firmi za finansijsko-pravni konsalting i usluge.

Napominju da u bruto platu ulaze 31% i porez, a troškovi plata su i 10.05 % na plate i 0.5% vodne naknade na neto, 0.5% nesreće na neto i 0.5% na bruto plate svih zaposlenih.

obračun minimalne

obračun plate

Budući da su vlasti Republike Srpske odlučile da miminalna plata od 2024. iznosi 900 KM, uporedili smo neke stavke.

- U RS-u minimalna plata 900 KM sa uključenim toplim obrokom i kartom 
- U FBIH minimalna plata 619 KM bez uključenog toplog obroka i karte
 

- U RS-u se oporezuje sve (plata, karta i topli)
- U FBiH se ne oporezuje topli obrok i karta - oporezuje se samo plata

Napominjeno da je u javnom sektoru RS-a najniža plata 900 KM( u koju je uračunat i topli obrok), dok je u privatnom sektoru najniža plata 900 KM + naknada za topli obrok.

Ekonomista Faruk Hadžić navodi da je potrebno obratiti pažnju prilikom poređenja, jer se stiče dojam da će radnik u RS-u od ove godine imati 51 posto višu minimalnu platu od radnika u FBiH, ali da to u stvarnosti nije tako. "Na djelu je različita metodologija, ali je iznos zarade jednak", poručio je.

Akta.ba 

 
Odluka o iznosu najniže plaće u 2024.godini PDF Ispis E-mail

04.01.2024.

Službene novine Federacije BiH, broj 101/23

Na osnovu člana 78. stav (1) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22) i čl. 5. i 6. stav (1) Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21), nakon konsultacija sa Ekonomsko- socijalnim vijećem, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. hitnoj sjednici, održanoj 29.12.2023. godine, donosi


ODLUKU


O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2024. GODINU


I.


Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2024. godine utvrđuje se u neto iznosu od 619,00 KM.

II.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 2025/2023
29. decembra 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 
 
Potpisani ugovori s predstavnicima privrednih subjekata kojima su odobrena finansijska sredstva po Programu podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima PDF Ispis E-mail

25.12.2023.

potpis privreda 2023

MMinistar za privredu BPK Goražde Zijad Briga  danas je potpisao ugovore s predstavnicima privrednih subjekata kojim su odobrena finansijska sredstva  po Programu podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2023. godinu, a saglasnost za potpisivanje ovih ugovora dala je Vlada BPK Goražde.

Sredstva za sufinansiranje projekata u iznosu od 84.000,00 KM odobrena su za 16 privrednih subjekata, kojim se na ovaj način  daje mogućnost za dalji privredni razvoj  kao i  stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i uvjeta za novo upošljavanje.

Prema riječima ministra, Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će  i u budućnosti nastojati pružati podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima, a kako je naglašeno ovom prilikom, u narednoj budžetskoj godini za ovu namjenu planirana su znatno veća finansijska sredstva.

„Pored ulaganja u industrijsku zonu na lokalitetu bivše kasarne „Goražde I“ gdje će poslovati više privrednih subjekata, u narednoj budžetskoj godini planirana su znatno veća sredstva za nove programe i projekte, te kreditne linije  kako bi smo  dali podršku privrednom razvoju jer investiranjem u privredu ujedno investiramo u razvoj BPK Goražde  i održivost svih institucija na ovom prostoru “-naglasio je ministar Briga.

Riječi zahvalnosti resornom ministarstvu na podršci i investicijama u privredu uputio je direktor kompanije „Yusri“ d.o.o. Nihad Ćulov.

„Aplicirali smo sa namjerom za proširenje proizvodnih kapaciteta.  Uspostavili smo pogone za obradu plastike a sada radimo pogone za obradu metala i ova podrška uz naše investiranje će omogućiti nabavku jedne neophodne mašine“-ističe Ćulov .

Sredstva koja su putem javnog poziva dodjeljena privatnim preduzećima i poduzetnicima kreću se od 5.000 do 6.000KM .

 
Održan peti mrežni sastanak lokalnih partnerstava za zapošljavanje PDF Ispis E-mail

25.12.2023.

8c0bdfac-f869-40b0-8510-572bc3d70fce

 

U Sarajevu je 21.i 22.12.2023.godine u okviru ILO projekta održan peti mrežni sastanak lokalnih partnerstava za zapošljavanjena temu „Naučene lekcije i održivost intervencija u zapošljavanju“, na kome su prisustvovala  dva predstavnika iz Lokalnog partnerstva Goražde i to Asima Džambegović iz grada Goražde i Adnan Bukva ispred Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Na sastanku su predstavljeni rezultati postignuća u EU4Business Recovery projekta te predstavljeni pokazatelji u LEP II projektu.

103b14f3-ec98-48b1-af66-890df556e4bc

Lokalna partnerstva su prvog dana u nastavku radila na temu „Naučene lekcije u prethodnom periodu“ obrađujući slijedeće oblasti:

- obuke za tržišta rada

- podrška razvoju poduzetništva

- upravljanje partnerstva

- obuke za parterstva i mrežni sastanci

Drugog dana obrađivala se oblast održivosti partnerstava, održivosti podržanih malih biznisa i održivosti obuka za tržište rada

Na kraju mrežnog sastanka prezentiran je poziv u okviru EU4Employment.

ce22750c-a75d-4869-afe1-18ee997e1d4b

 
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde predstavilo uspješne rezultate dvogodišnjeg projekta podržanog od strane Evropske unije PDF Ispis E-mail

19.12.2023.

ald 19 12 23

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde s ponosom objavlilo finalne rezultate dvogodišnjeg projekta "Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada" finansiranog od strane Evropske unije, uz implementaciju Međunarodne organizacije rada.

Među ključnim rezultatima i postignućima tokom projekta izdvajamo: Izrađena dva nova nastavna plana i programa za obrazovanje odraslih i priručnika za zanimanja Mašinbravar i Zavarivač; Održan trening za 72 nezaposlene osobe koje su dobile certifikat za Mašinbravar ili Zavarivač; Održan trening za 10 osoba po MOR metodologiji; Podržana 4 Start-Up projekta: Saminop, Bon Bellus, Samke, Školski raspust; Provedena promotivna kampanja projekta s ciljem promocije zapošljavanja kroz jače i aktivnije partnerstvo; U toku trajanja projekta zaposlena je 31 osoba; Izrađena web platforma za Službu za zapošljavanje BPK Goražde; Održan Sajam zapošljavanja pod nazivom „Poslovi budućnosti“; Održano pet inspirativnih radionica „Obrazovanje za promjene“; Opremljen „Coworking prostor“ za pomoć malim biznisima; Obezbjeđena mentorska podrška selektovanim Start-up projektima u oblastima digitalnog marketinga, administracije i finansija.

 

aldi 19 12 23 2

 

U okviru projekta, razvijeni su dokumenti od velike važnosti za lokalnu zajednicu, koji čine osnovu budućih aktivnosti partnerstva: Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022-2025; Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Goražde 2024-2026; Partnerstvo za uspjeh – preporuke za razvoj partnerskog sistema podrške zapošljavanju; Prijedlog politike za promociju i podršku inovativnim start-up biznisima u Gradu Goražde; Program za Start-Up podršku mladim nezaposlenim osobama Grada Goražde; Akcioni plan - Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima.
Kroz implementaciju ovih ključnih dokumenata, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde uspješno postavlja temelje za održiv ekonomski razvoj, jačanje zaposlenosti, te stvaranje podsticajnog okruženja za inovacije i preduzetništvo.
 
aldi 19 12 23 3
 
Prema riječima gradonačelnika Grada Goražda, Ernesta Imamovića: "Rezultati ovog projekta su ključni za daljnji razvoj naše lokalne zajednice. Projekat je omogućio konkretne korake ka stvaranju održivog tržišta rada i podrške mladima u pokretanju vlastitih biznisa."
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde želi se zahvaliti svim partnerima, donatorima, volonterima i lokalnoj zajednici na podršci tokom realizacije ovog projekta.
 
"Ponosni smo na rezultate koje smo postigli kao tim. Ovo je nastavak naše posvećenosti jačanju lokalne ekonomije i podrške zapošljavanju.", istakla je Meliha Gačanin, ALDI Izvršna direktorica.
Program realizuju partneri u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji se provodi u okviru prjekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR).
 
aldi 19 12 23 4

 

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 196

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18