Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI PDF Ispis E-mail

05.10.2023.

Službene novine Federacije BiH, broj 76/23

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH"
, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)
i člana 4. alineja 4. i člana 10. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08),
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, održanoj 28.09.2023. godine, donosi


ODLUKU


O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA

UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI ZA POJEDINEOSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE

I DRUGE PROIZVODEI.


Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposrednekontrole cijena na području
Federacije Bosne i Hercegovine propisuje utvrđivanjemaksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine
osnovne životne namirnice i druge proizvode.

II.


Mjere neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove odluke odnose se na proizvodeu nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
, kantona, grada i opštine propisaneodredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge
proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društvai druga pravna i fizička lica koja
obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

III.


Pravna i fizička lica iz tačke II. ove odluke obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da iste u veleprodaji
i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu.

Obaveza utvrđivanja i primjenjivanja marže iz stave (1) ove tačke odnosi se na sljedeće proizvode:

Red. br.

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Veleprodajna marža %

Maloprodajna marža %

1.

Pšenično brašno tip 500

5 i 25 kg

6

8

2.

Hljeb/kruh (polubijeli - pšenični 100%)

400 g i više

5

6

3.

Jestivo suncokretovo ulje

1l

5

6

4.

So

1 kg

6

8

5.

Šećer kristal, bijeli

kg

6

8

6.

Makaroni

400 g

6

8

7.

Riža dugo zrno

800 g

6

8

8.

UHT mlijeko 2,8% mliječne masti, kravlje, bez čepa

1l

5

6

9.

Jogurt 2,8% mliječne masti

1l

6

8

10.

Margarin biljni

250 g

6

8

11.

Svježa konzumna jaja, M klasa

30/1

6

8

12.

Svježe meso - pile cijelo u kesi

kg

6

8

13.

Svježe meso - juneća rebra s kostima

kg

6

8

14.

Deterdžent za veš u prahu

3 kg

8

12

15.

Deterdžent za suđe tečni

litar

8

12IV.


Pod nabavnom cijenom proizvoda iz ove odluke podrazumijeva se fakturna cijenaproizvođača, odnosno dobavljača
umanjena za rabate i popuste (neto fakturna cijena),koja je uvećana za zavisne troškove, a sve u skladu sa odredbama
MRS 2 - Zalihe koje se primjenjuju za oblast trgovine.

Pod zavisnim troškovima podrazumijevaju se carinski troškovi, troškovi špediterskihusluga i ostali troškovi nastali
prilikom uvoza, troškovi utovara i istovara proizvoda,troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca,
troškovi osiguranjaproizvoda u transportu, transportni kalo, lom, i kvar proizvoda, posebni troškovi pakovanja proizvoda
u transportu, troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavnica, odnosno prodajnih mjestai troškovi povrata
ambalaže na osnovu zaključenih ugovora.

V.


Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna
, gradska i opštinska tržišna inspekcija.

VI.


Ova odluka primjenjuje se do 31.12.2023. godine.

VII.


Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrolecijena utvrđivanjem
maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode("Službene novine Federacije BiH"
, broj 69/23).

VIII.


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1393/2023
28. septembra 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 
 
 
 
Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju PDF Ispis E-mail

04.10.2023.

 

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, 19. septembra objavljen je novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru podrške je 70% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije za sve sektore.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnositi od 05.10.2023.godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. novembar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv

1a – Poslovni plan, narativ
1b – Složeni poslovni plan, tabela
1c – Projektni prijedlog, narativ
1d – Projektni prijedlog
2 – Pismo namjere o sufinansiranju
3 – UN globalni principi
4 – Izjava o povezanim licima
5 – Referentne liste prinosa

Prijava se podnosi ISKLJUČIVO putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba. Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na istom linku.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54  u periodu od 30.09.2023. do 10.11.2023. godine.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice, te putem fa.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba , kao i putem facebook stranice projekta, EU4AGRI.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

 
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima sa područja BPK Goražde“ PDF Ispis E-mail

20.09.2023.

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2023.GODINU (2)

IZMJENA PROGRAMA PRIVATNI SEKTOR 2023

JAVNI POZIV PRIVATNI SEKTOR 2023

APLIKACIONA FORMA ZA PROJEKTE (3)

 
 
ODRŽANA 21. SJEDNICA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA BPK GORAŽDE PDF Ispis E-mail

21.09.2023.

Prihvaćena inicijativa Udruženja poslodavaca BPK Goražde

Pored usvajanja zapisnika sa predhodne sjednice na današnjoj 21. sjednici, razmatrana je a potom i  prihvaćena inicijativa Udruženja poslodavaca našeg kantona o izmjenama Zakona o šumama BPK Goražde.

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća razmatrali su i primili k znanju nekoliko infomacija a radi se o informaciji vezano za problematiku radne snage na području našeg kantona, informacijama Vlade BPK Goražde o dinamici izvođenja radova kada je riječ o izgradnji tunela „Hranjen“ i rješavanju pitanja gradske tržnice te formiranju javnog preduzeća i izradi strateških dokumenata od značaja za naš kanton.

Razmatrana je i primljena k znanju Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice.

 
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. PDF Ispis E-mail

13.09.2023.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja  zaštite okoliša za 2023. godinu

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 31.046.335,00 KM

U nastavku je tekst JAVNOG KONKURSA, Pojmovnik, te obrasci:

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 196

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17