Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Održana 11. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

28.02.2024.

11 SJEDNICA 28.02.2024

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 28.02.2024.godine 11.redovnu sjednicu, na kojoj se našlo 18 tačaka dnevnog reda.

Upravni odbor je nakon usvajanja Zapisnika sa predhodne sjednice razmatrao realizaciju odluka i zaključaka sa predhodne sjednice Upravnog odbora.

Razmatrana je i informacija o aktivnostima između dvije sjednice Upravnog odbora.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmatrao pregled prihoda i rashoda u 2023.godini.

Također, razmatran je pregled prihoda i rashoda manifestacije „Večer uspješnih poslovnih priča 2023“, te zaključeno da su se mogli pokriti svi troškovi nastali u vezi ovog vrlo važnog događaja.

Kako je prema statutu Udruženja poslodavaca BPK Goražde određeno da se izbori u organima upravljanja Udruženja poslodavaca BPK Goražde održavaju svake četiri godine, prema toj obavezi Upravni odbor je da utvrdio datum i dnevni red održavanja izvještajno-izborne skupštine. Utvrđeni datum je 18.04.2024.godine. Također, donesena je odluka o imenovanju kandidaciono-izborne komisije koja će imati zadatak da sačini prijedloge radnih tijela i članova u organima Udruženja poslodavaca BPK Goražde, te da prilikom predlaganja učini napor da se obezbjedi ravnomjerna zastupljenost po osnovu reprezentativnosti i djalatnosti članova, spolna zastupljenost, broj zaposlenih, dosadašnji doprinos u radu Udruženja poslodavaca, te drugi kriteriji.

Razmatrani su i utvrđeni prijedlozi izvještaja o radu Udruženja poslodavaca u 2023 godini, Programa rada za 2024.godinu i Finansijski plana za 2024.godinu.

Također, razmatrana je odluka Vlade BPK Goražde o podsticaju za privredne subjekte sa područja BPK Goražde u 2023.godini, te konstatovano da iznos podsticaja mora biti veći, kao i predložiti neke druge modele i načine podsticaja kao npr.kreditiranje uz subvencioniranje kamate od strane Vlade BPK Goražde.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmatrao Uredbu Vlade FBIH o pomoći od strane poslodavca, te dao određena mišljenja na ovu uredbu.

Upravni odbor je razmatrao i efekte pomoći privredi od Evropske unije za projekte energijske efikasnosti.

Upravni odbor je donio odluku o održavanju seminara prof.Kasima Tatića za privredne subjekte u mjesecu martu 2024.godine, te usvojio završni račun za 2023.godinu.

Do kraja sjednice Upravni odbor je primio k znanju i nformaciju o novoosnovanim privrednim subjektima na području BPK Goražde u 2023.godini, te informaciju o dodjeli na korištenje objekata koji se nalaze u krugu bivše kasarne „ Goražde 1“ određenim privrednim subjektima.

 
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-1 PDF Ispis E-mail

15.02.2024.

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2023/11/foto-poziv-1-300x172.png 300w, https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2023/11/foto-poziv-1-768x439.png 768w" sizes="(max-width: 913px) 100vw, 913px" style="box-sizing:border-box;vertical-align:middle;border-style:none;max-width:100%;width:auto;height:auto">

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-1

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 5.274.342,73 KM

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: https://e-prijava.fzofbih.org.ba/

VAŽNO OBAVJEŠTENJE za JP BPEU MMSP 2024-1

Obavještavaju se svi zainteresovani podnositelji prijava da predmjer i predračun radova vezan za mjeru energijske efikasnosti koja je predmet prijave, MORA sadržavati informaciju o tehničkim karakteristikama materijala/opreme kojom se potvrđuje ispunjenje zahtjeva iz Priloga br. 1 Javnog poziva  – Pregled minimalnih tehničkih zahtjeva (npr. za vanjske zidove/stropove/krovove/podove: vrstu i debljinu termoizolacionog materijala i toplotnu provodljivost istog; za toplotne pumpe: podatak o SCOP, SEER; te na isti način za sve ostale mjere koje su predmet prijave).

 
Program Obuka za tržište rada 2024 PDF Ispis E-mail

14.02.2024.

Obavještavamo potencijalne korisnike da je javni poziv za učešće u Programu "Obuka za tržište rada 2024" otvoren od 13.2.2024. godine do utroška sredstava, a najdalje do 15.11.2024. godine.

Program “Obuka za tržište rada 2024”

Prijava nezaposlene osobe (Obrazac – PR 2024)

Zahtjev poslodavaca za učešće u Programu (Obrazac – OR – 2024)

Opis programa obuke (Obrazac – OPT)

 
Održan sastanak predstavnika UPFBiH i poslodavaca sa područja Goražda PDF Ispis E-mail

14.02.2024.

 

upfbih 14 02 24 1

 

Udruženje poslodavaca u FBiH, u saradnji sa kantonalnom članicom – Udruženjem poslodavaca BPK Goražde organizovalo je 14. februara 2024. godine sastanak privrednika sa područja Goražda, s ciljem prezentacije rada, aktivnosti, kao i prioriteta za rasterećenje privrede.

"Redovno održavamo sastanke sa članicama da vidimo koji su to eventualno novi problem i prioriteti na kojima trebamo da radimo s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta na nivou Federacije, ali i na nivou kantona, jer kantoni imaju svoje nadležnosti. Cilj nam je održati dijalog i razmijeniti informacije. Fokus Udruženja poslodavaca u FBiH su fiskalne reforme, odnosno rasterećenje cijene rada i liberalizacija tržišta rada. Činjenica je da se susrećemo sa hroničnim nedostatkom radnika na domaćem terenu te pokušavamo omogućiti, usvajanjem seta zakona, zapošljavanje studenata, osoba sa invaliditetom, penzionera koji žele i produženi radni angažman, te stranaca" kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Sastanku je prisustvovao i premijer Vlade BPK Edin Ćulov koji je naglasio važnost saradnje realnog i javnog sektora.

"Realni sektor je u ogromnim problemima. Imamo puno fiskalnih i parafiskalnih nameta, a javni sektor živi od tih fiskalnih i parafiskalnih nameta, taksi i poreza. Realni sektor nema adekvatnih uslovi za poslovanje, ne može dobiti prave usluge, a zakoni su složeni, komplikovani i teško ih je mijenjati jer izmjene idu sporo", kazao je Ćulov.

Predstavnici Udruženja poslodavaca BPK Goražde na čelu sa predsjednicom i članicom Upravnog odbora UPFBiH Šejlom Bojadžija, pored pitanja fiskalnih i parafiskalnih reformi i reformi tržišta rada, upozorili sun a važnost reformi u oblasti zdravstvene i socijalna zaštite, sistema obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić naglasio je da je uspostavljanje bolje i čvršće saradnje među privrednicima u FBiH te zajednički rad sa vlastima na poboljšanju poslovnog ambijenta cilj je ovakvih i sličnih okupljanja privrednika i obrtnika u FBiH.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 2 od 196

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 14