Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Pravilnici
Pravilnici PDF Ispis E-mail

FEDERACIJA BIH  

 

1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK - (Prečišćeni neslužbeni tekst)

( Sl.novine FBIH: 67/08,4/10,86/10,10/11,53/11,20/12,27/13,71/13,90/13,45/14,52/16,38/17,3/18,30/18)

Originalni: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18, 30/18

2.PRAVILNIK O PRIMJENI POREZA NA DOBIT: (Prečišćeni neslužbeni tekst)

( Sl.novine FBIH: 88/16,11/17,96/17)

Originalni: 88/16, 11/1796/17

3.PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ( Prečiščeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 64/08,81/08,98/15,6/17,38/17,39/18)

Originalni: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18

4.PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA (Prečišćeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine: 73/09,38/10,77/10,9/11,1/13,83/14,1/15,48/16,25/17)

Originalni: 73/0938/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17

5.PRAVILNIK O DODJELI IDENTIFIKACIONIH BROJEVA  (Prečišćeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 69/17, 17/18)

Originalni: 69/17, 17/18 , 32/20

6.PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ( Sl.novine FBIH: 30/16)

7.PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRONIČKIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA (Sl.novine FBIH: 87/12)

8.PRAVILNIKI O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM (Sl.novine FBIH: 88/11)

9.PRAVILNIK  O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEČANIM TRAJANJEM, POSTUPKU UTVRĐIVANJA I POSTUPKU REVIZIJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEČANIM TRAJANJEM (Sl.novine FBIH: 26/19)

 

BIH 

1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (Sl. list BIH: 93/05)

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost: 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 

2.PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ( Sl.list BIH: 50/09)

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini: 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 

1.PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLAMA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I KOD POSLOVNIH SUBJEKATA 

(Sl.novine BPK Goražde: 09/18)